• Print

Lifeline DFP

 

Lifeline sundhedsforsikring

Skandias sundhedsforsikring hedder Lifeline. Skandia er en af Nordens største udbydere af sundhedsforsikringer med over 200.000 forsikrede. Lifeline giver fordele i form af specialister og privathospitaler med et bredt erfaringsgrundlag og sikrer hermed at medarbejderen får den optimale omsorg og kvalitet i behandlingsforløbet.

Hurtig hjælp

Med en god og effektiv behandling forkortes medarbejderens sygdomsforløb, og får de optimale betingelser for hurtigt at vende tilbage til sin hverdag.

I de fleste tilfælde er der sat gang i en undersøgelse eller behandling inden for 10 arbejdsdage.
  

Omsorgsfulde sygeplejersker

Enhver skade eller sygdom bliver taget meget alvorligt. Vi lytter altid til medarbejderens problem og rådgiver om, hvilken hjælp der er brug for. Den slags rådgivning kræver selvfølgelig bred, sundhedsfaglig viden, og netop derfor er det sygeplejersker med stor erfaring, der tager sig af henvendelserne på Lifelinelinjen®.

Gennem hele sygdomsforløbet hjælper sygeplejerskerne med alle de praktiske ting - lige fra tidsbestilling til forundersøgelse og behandling. Medarbejderen er på intet tidspunkt overladt til sig selv.
  

Høj kvalitet og hurtig reaktion

Alle tilknyttede læger, klinikker og privathospitaler er nøje udvalgt med høje krav til faglighed og ekspertise. Skandia kvalitetssikrer løbende alle samarbejdspartnere og kan derfor i størst mulig grad stå inde for den oplevelse, medarbejderen får som patient.

I vurderingen af de forskellige behandlere er tilgængeligheden også en vigtig faktor.

Kombinationen af faglig dygtighed og kort ventetid er bestemmende for valg og blåstempling af behandlingssteder.

Lifeline Sundhedssikring DFP

 

En sundhedsforsikring giver medarbejderen adgang til:

  • Skandias netværk af privatklinikker, privathospitaler, behandlere og speciallæger.
  • Dygtige psykologer, psykiatere, kiropraktorer, fysioterapeuter, zoneterapeuter, akupunktører og diætister.
  • Ophold på afvæningsklinik ved misbrug af alkohol eller medicin.
  • Ambulant efterbehandling, genoptræning og rekreation efter en operation, som forsikringen dækker.
  • Rimelige udgifter til transport til og fra indlæggelse eller operation, som forsikringen dækker.
  • Dækning af udgifter til lægeordinerede hjælpemidler og medicin.
  • Lifelinelinjen®, der giver råd om offentlig og privat behandling, kroniske sygdomme mv.
  • Sundheds- og Trivselslinjen, der giver råd om problemer med fx stress, kollegaer, fyring, ægtefælle og/eller børn.
  • Fysioterapeutisk hotline, der giver råd om genoptræning og skader

Afkast top 3 - en måned