• Print

DFP_forebyg

 

Forebyg langvarigt sygefravær

Som pensionskunde hos Dansk Firmapension kan medarbejderen og virksomheden få hjælp og støtte i den svære situation, det er at blive sygemeldt eller at få en medarbejder, der bliver sygemeldt - både hvis det er i en kortere eller en længere periode.

 

Hvad kan en Healthcare Manager hjælpe med?

Skandias Healthcare Manager Helle Sørensen er socialrådgiver og har mange års erfaring på området. Hun kan hjælpe både medarbejderen og virksomheden, når sygdom pludselig spænder ben. Kort sagt kan Healthcare hjælpe dig med mange af de udfordringer, der ikke handler om selve sygdommen, men er følger af den.

Healthcare Manager Helle Sørensen kan fx hjælpe med at:

  • skabe klarhed og forståelse om sygdommen og sygdomsforløbet, fx ved at hjælpe med at læse journaler.
  • koordinere aftaler mellem fx dig, virksomheden, kommunen, sygehuset og lægen.
  • finde mulighederne i socialloven for fx sygedagpenge, flexjob og handicaptransport.
  • skabe forståelse og dialog, som kan være svært ved længere sygdomsforløb ved fx at deltage som objektiv sparringpartner i mødet mellem dig og din arbejdsgiver.

Hjælp til virksomheden

Får I en syg medarbejder, kan det være vanskeligt at overskue mulighederne, udfordringer og at vide, hvordan I hjælper bedst muligt.

Det kan være udfordringer som:
Arbejdsfastholdelse - hvad vil det sige? Kan vi lave en handleplan? Hvordan skal vi tage samtalen med den langtidssyge medarbejder? Hvilke muligheder er der i sociallovgivningen for fx arbejdspladsindretning? Delvis sygemelding? Flexjob?

I er altid velkomne til at kontakte Skandias Healthcare Manager og få en snak om, hvad hun kan hjælpe med i netop jeres situation.

 

Hjælp til medarbejderen

Bliver du syg, kan det være rigtig svært at tackle de udfordringer, tanker og manglende overblik, der kan komme med sygdommen.

Det kan være udfordringer som: 
Hvad betyder det, at jeg er blevet syg? Hvad betyder det, der står i journalen? Kan jeg arbejde og være i behandling på samme tid? Hvordan tackler jeg den dårlige samvittighed? Kan jeg blive i mit job?

Du er altid velkommen til at kontakte Helle og få en snak om, hvad hun kan hjælpe dig med i netop din situation.

 

Kontakt Healthcare

Healthcare Manager
Helle Sørensen
Telefon: 3688 6445
Mail: sundhedscenter@skandia.dk

Få konkret hjælp til:
Samtale med leder/HR, møde på arbejdet, møde privat, møde i kommunen, møde på hospitalet, § 56-aftale, mentorordning, stresscoach, personlig assistance, APV, at forstå journalen

Afkast top 3 - en måned