• Print

DFP. møde

 

Hos Dansk Firmapension siger vi: "Bliv gammel med stil", fordi vi mener, at en pensionsopsparing skal afspejle den enkeltes stil

Vi afgør ikke, hvilken stil I skal have, fordi vi ved, at ikke to virk­somheder er ens. Størrelsen, branchen og den geografiske placering har betydning for, hvordan jeres firmapension skal sammensættes. Herudover er jeres medarbejdere forskellige og har individuelle be­hov. Den enkeltes løn, anciennitet og alder samt forventninger til forsikringer og investeringsmuligheder spiller en stor rolle. Derfor lægger vi stor vægt på at have kompetencerne til at sammensætte en pensionsordning, som både er til at forstå, og som kan tilgodese individuelle behov og ønsker.

 

DFP Pension

Hvorfor en firmapension?

En firmapension sikrer, at virksomhedens medarbejdere har økonomisk tryghed hele livet. Desuden sender en firmapension et signal om, at virksomheden tager socialt ansvar for sine medarbejdere og deres nærmeste ved at sikre, at medarbejderen har mulighed for behandling og samtidigt får den rette behandling i tilfælde af sygdom. Hos Dansk Firmapension tilbyder vi også en bred vifte af tiltag, som skal hjælpe med at forebygge sygefravær i virksomheden ved fx at forbedre medarbejderens livskvalitet - det har nemlig en dokumenteret positiv afsmitning på produktivitet og arbejdsglæde.

At overlade den daglige administration af virksomhedens firmapension til os er en let administrativ løsning. Det kræver tid og energi at skulle holde sig ajour på pensions- og forsikringsmarkedet. Den tid sparer vi jer for og informerer jer om det, som vedrører jer. På den måde kan I lægge alt jeres tid og energi i at optimere indtjeningen i virksomheden.

 

10 gode grunde til at etablere en firmapension hos Dansk Firmapension

 

  1. Hurtig behandling og vejledning i tilfælde af sygdom - både til medarbejder og virksomhed
  2. Hjælp og sparring til at forebygge sygefravær
  3. Attraktive og konkurrencedygtige forsikringsdækninger
  4. Personalegoder som tiltrækker og fastholder medarbejdere
  5. Socialt og etisk ansvar overfor medarbejdere og deres nærmeste
  6. Skræddersyet pensions- og forsikringsløsning til hver enkelt medarbejder
  7. Personligrådgivning til alle medarbejdere
  8. Hjælp til etablering af Sundhedskoncept - skræddersyet til hver enkelt medarbejder (sunde og glade medarbejdere ↔ mér på bunlinjen)
  9. Ingen eller lempelige krav til helbredsoplysninger giver mulighed for, at flest muligt kan omfattes
  10. Let administrativ løsning - brug jeres tid og energi på det, I er bedst til - så gør vi der samme 

Hvad er næste skridt?

Tag en uforpligtende snak med os og hør mere om, hvad vi kan tilbyde jeres virksomhed.

Kontakt Dansk Firmapension

Afkast top 3 - en måned